Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Luty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1.Realizacja procedur finansowych z zakresu udzielania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
2. Realizacja procedur związanych z uzyskaniem refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka.
3. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i  wydatków.
5. Realizacja budżetu na 2018 r., w tym  przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych  - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków.
6. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta, bieżące przekazywanie informacji nt. możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł oraz nt. organizowanych dla NGO konferencji i szkoleń.
7. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS.
8. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami.
9. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość.
10. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA.
11. Realizacja spraw związanych z wydawaniem „Zniżkowego Karnetu Kulturalnego”, uprawniającego mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury.
12. Realizacja procedur związanych z egzekwowaniem obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Ustka.
13. Realizacja procedur związanych z realizacją projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
14. Realizacja procedury związanej z przyznawaniem godzin indywidualnego nauczania, indywidualnej rewalidacji oraz wczesnego wspomagania dla dzieci i uczniów z orzeczeniami i opiniami na rok szkolny 2017/2018.
15. Przygotowanie i podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
16. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta Ustka w lutym br. oraz materiałów na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej w sprawie:
 
-przygotowanie uchwały w sprawie: zasad i trybu przyzwania nagród Burmistrza Miasta Ustka dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce
 
17.Przeprowadzenie analizy merytorycznej i formalnej sprawozdań dla organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych za 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
18.Realizacja procedury przyznania okresowych nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 
19.Realizacja procedury przyznania okresowych nagród w dziedzinie kultury za 2017 r.

Data dodania

Autor Agnieszka Banasik (Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij