W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • niedziela, 06 grudnia 2020

Zgłoszenia i realizacje z 2018 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

< Wróć do zgłoszeń i realizacji


Zgłoszenia i realizacje w 2018 r.


Zgłoszenie Stanowisko Urzędu
Data
Opis Załącznik  Data
Opis   Załącznik
05.11.2018 Prośba o weryfikację estetyki i zgodności ogrodzenia przy ul. Darłowskiej, względem obowiązującego MPZP (np. działka 1549/9). 1  04.01.2019r.

Odnosząc się do wpisów z dnia 05.11.2018r. i 09.04.2018r. dotyczących ogrodzenia przy ul. Darłowskiej, uprzejmie informuję, że w planie miejscowym pn. "Kościelniaka i Okolice" ustalono zapis w sprawie ogrodzeń, bram i furtek w następującym brzmieniu:

Ogrodzenia od strony dróg publicznych powinny spełniać następujące warunki:

1)    maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m od poziomu terenu,

2)   ogrodzenie pełne ( nie ażurowe) nie mogą być wyższe niż 0,6m od poziomu terenu,

3)     zakaz realizacji ogrodzeń pełnych w obrębie skrzyżowań i zjazdów z drogami publicznymi oraz w sąsiedztwie drogi krajowej nr 21

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, a łączna powierzchnia prześwitów umożliwiających naturalny przepływ  powietrza powinna wynosić:

1) 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami - dla płotów drewnianych,

2) 60% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami - dla płotów metalowych,

Dla terenów usług uciążliwych dopuszcza się realizację ogrodzeń  pełnych.

Przywołany zapis nie odnosi się wprost do zagadnień związanych z stylistyką i estetyką ogrodzeń. Mając na uwadze zapisy ww. planu miejscowego forma i kształt ogrodzenia pomiędzy działkami nr 1549/9 a 1549/33 nie podlega ustaleniom planu. Natomiast forma i kształt ogrodzenia pomiędzy działkami nr 1549/9 a 502/2 (teren publiczny pasa drogowego ulicy Darłowskiej) jest niezgodny z ustaleniami przywołanego planu miejscowego.

 
 
05.09.2018 Wniosek o ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Marynarki Polskiej. brak  9.01.2019 r. Planuje się wprowadzenie sezonowego ograniczenia ruchu samochodowego na ul.Marynarki Polskiej.  
30.08.2018 Prośba o naprawę huśtawki na placu zabaw przy Placu Wolności 1 31.08.2018 r. Huśtawka jest naprawiona.  
23.08.2018 Prośba o usunięcia zagrożenia w ruchu drogowy na skrzyżowaniu ulic: Marynarki Polskiej i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ograniczona widoczność przez gałęzie drzewa w lustrze drogowym 1 25.02.2019 r. Zakres prac zostanie uwzględniony w postępowaniu przetargowym na wykonanie usługi utrzymania zieleni wysokiej. Przewidywany termin realizacji do końca września br.   
14.08.2018 Prośba o przepisowe oznakowanie poziome i pionowe ścieżki rowerowej biegnącej od Traktu Solidarności wzdłuż klifu do hotelu Ustka (stare Azoty). brak 25.02.2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest to ciąg pieszo-rowerowy. W najbliższym tygodniu nastąpi przegląd ciągu pod kontem właściwego oznakowania, w przypadku jego braku oznakowanie niezwłocznie zostanie uzupełnione.   
17.07.2018 Prośba o skuteczne i trwałe udrożnienie kratki burzowej, która znajduje się na ścieżce rowerowej biegnącej przed blokiem Wróblewskiego 4 na wysokości klatki 86-100. 1 20.07.2018 r. Kratka burzowa została udrożniona.  
19.06.2018 Prośba aby na wysokości Ośrodka Perła sprawdzić skarpę i umocowane na niej korzenie i drzewa, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wypoczywających w tej okolicy. brak 26.02.2019 r. Sprawa przekazana do Urzędu Morskiego  
18.06.2018 Niepoprawne działanie lampy stanowiącej część oświetlenia ulicznego przy ul. Wilczej 1. 1 20.06.2018 r. Sprawa przekazana do Energa Oświetlenie.  
18.06.2018 Prośba o naprawę murka przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Zbawiciela (ul. Kościelna) 1 22.06.2018 r. Murek został naprawiony.  
24.05.2018 Prośba o zlokalizowanie większej ilości stojaków na rowery na i przy Promenadzie Nadmorskiej, w tym przy zejściach na plaże brak 25.02.2019 r. Środki przeznaczone na zakup stojaków zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2019.  
30.04.2018 Prośba o oznakowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta  numerami porządkowymi np. xxx/xxxx w celu ułatwienia zgłaszania usterek /awarii oświetlenia. brak 7.05.2018 r.

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Ustka” sukcesywnie do roku 2020 zostaną oznakowane słupy oświetleniowe.

 
 
17.04.2018 W ramach prowadzenia nasadzeń kwiatów na skrzyżowaniach ulic, prośba o włączenie w te prace pielęgnację krzewów (w tym zmniejszenie wysokości) celem poprawienia widoczności na skrzyżowaniach ulic. Prośba dotyczy głównie skrzyżowań: ul. Cisowa z ul. Wróblewskiego , ul. Grunwaldzka z ul. Wróblewskiego. brak 11.06.2018 r. Sprawa przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych.
09-04-2018 Prośba o uporządkowanie terenów i małej architektury  na terenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Kościelniaka - plaża. 1 12.04.2018 r. Teren był uporządkowany.  
09-04-2018 Prośba o weryfikację estetyki i zgodności ogrodzenia przy ul. Darłowskiej, działka 1549/9 względem obowiązującego MPZP. 1 04.01.2019 r. jak w pozycji z dnia 05.11.208r.  
08.04.2018 Prośba o zwrócenie uwagi na wyprowadzane psy na plażę. brak 25.02.2019 r. Obecnie nie ma obowiązującego zakazu wyprowadzania psów na plażę (zakaz może wprowadzić tylko właściciel obszaru którego przepis dotyczy- w tym przypadku Skarb Państwa). Zakaz obejmuje tylko odcinki plaży na wysokości których zlokalizowane są kąpieliska morskie, w okresie ich funkcjonowania. Informacja została przekazana do straży miejskiej w zakresie kontroli usuwania nieczystości pozostających po psach przez ich właścicieli.   
04.04.2018 Prośba o wymianę obecnych tablic informujących o funkcjonowaniu kładki nad kanałem portowym na urządzenie elektroniczne typu infomat. 1 13.04.2018 r. Odpowiedź Zarząd Portu Morskiego Ustka: Tablice informacyjne znajdujące się przy kładce zostały już umyte, dziękujemy za zwrócenie uwagi.  Forma tablic wynika z zakresu informacji, jakie muszą one przekazać odnośnie warunków i godzin otwarcia  kładki. Pomysł  instalacji monitorów  wskazujących  czas otwarcia kładki jest  z pewnością  ciekawy i logiczny, ale  również  kosztowny, dlatego  na pewno  zostanie przez Zarząd Portu przeanalizowany pod kątem możliwości technicznych i kosztów.   
04.04.2018 Prośba o umiejscowienie 2 tablic, przy fragmentach torowiskach w porcie wschodnim (odcinek Bulwaru Portowego) ze starymi zdjęciami i informacją o przeładunkach w porcie 1 13.04.2018 r. Odpowiedź Zarząd Portu Morskiego Ustka: Ustawienie  tablic  informacyjnych przy  fragmentach torowiska na nabrzeżach wschodnich Portu Ustka jest ciekawym pomysłem , niemniej obszar ten znajduje się w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku.  
16.03.2018 Propozycja wygaszenia co drugiej lampy na latarniach posadowionych przy ulicy Marynarki i niej przyległych z Bulwarem Portowym włącznie. brak 21.03.2018 r. Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z ruchu drogowego pieszych nie ma możliwości wygaszenia lamp.  
23.02.2018 Prośba o podświetlenie najładniejszych zabytków w Ustce tj. kościół, ratusz, pomniki  itp. podobnie jak to jest w innych miastach. brak 25.02.2019 r. sugestia będzie brana pod uwagę w trakcie tworzenia planów inwestycyjnych.   
05.01.2018 Prośba o przycięcie koron drzew na ul. Beniowskiego brak 14.01.2018 r. w miesiącu lutym br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy usługi polegającej m.in. na cięciach pielęgnacyjnych drzew w pasach drogowych na terenie miasta Ustka  

Data dodania