Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Infromacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację z pracy Rady Miasta Ustka.

Informacja o pracy Rady Miasta Ustka na sesję w dniu 31 stycznia 2018 r.

28 grudnia 2017 roku odbyła się sesja Rady Miasta Ustka. Radni obradowali wg następującego porządku obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
1.2. przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja delegatów reprezentujących miasto w stowarzyszeniach i związkach samorządowych o pracy tych organizacji.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2019 r.
7. Podjęcie uchwał.
7.1. w sprawie zmian budżecie miasta na 2017 rok - podjęta,
7.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025   
       - podjęta,
7.3. w sprawie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2017 roku - podjęta,
7.4. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2018 rok - podjęta,
7.5. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka na lata 2018-2028 - podjęta,
7.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. NOWA USTKA 2 - podjęta,
7.7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. TERENY KOLEJOWE I OKOLICE wraz z rozstrzygnięciem uwag – podjęta,
7.8. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                          i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 – podjęta,
7.9. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka nr XXXIV/308/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 – podjęta,
7.10. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - podjęta,
7.11. w sprawie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok - podjęta,
7.12. w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce – samorządowego zakładu budżetowego - podjęta,
7.13. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/249/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Ustka jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) - podjęta,
7.14. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku - podjęta,
7.15. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/167/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka - podjęta,
7.16. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań    w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej - podjęta,
7.17. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka - podjęta,
7.18 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2018 rok - podjęta.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zakończenie obrad.

11 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej wg następującego porządku obrad:
1. Podsumowanie działalności z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
2. Opracowanie informacji o przeprowadzonych kontrolach w II półroczu 2017 r.
3. Sprawy różne.

24 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, wg następującego porządku obrad:
1. Wizyta w Centrum Pomocy Dzieciom.
2. Organizacja ferii zimowych – propozycja kalendarza imprez.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
2) ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród    w dziedzinie kultury.
3) zainicjowania konsultacji społecznych. 
4. Sprawy różne:
1) ustosunkowanie się do pisma dot. organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1,
2) informacja w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w Ustce.

25 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej, wg następującego porządku obrad:
1. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego za 2017 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał:
1)      w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.,
2)      w sprawie zmian w WPF,
3)      w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonych nr 939/6, 2342, 544/92 stanowiących własność Gminy Miasto Ustka położonych w Ustce,
4)      odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr 15/14, stanowiącej własność Gminy Miasto ustka, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej.
3.Sprawy bieżące.

25 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, wg następującego porządku obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych.
2. Sprawy różne.
Uchwały oraz protokoły posiedzeń dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um.ustka.pl

Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola

 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij