Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 28 września 2017 r.

Informuję, że od 28 sierpnia do 15 września przebywałem na urlopie wypoczynkowym. W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:
1) Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw porządkowo-remontowych i dot. czystości w mieście oraz realizacji prac związanych z zielenią miejską, które koordynowane były przez Straż Miejską.
2) Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek od uregulowanych zaległości podstawowych, zawarcia umów najmu i przekwaterowań),
3) Przyjęto informację o uruchomieniu boiska do piłki siatkowej na tzw. „patelni” przy ul.Rybackiej.
4) Rozpatrując wniosek PSS „Społem” o nabycie, na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przy ul. Chopina części działki nr 15/14 o pow. 14 m2 zdecydowano, ze decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu przez wnioskodawcę koncepcji zagospodarowania tego terenu (ogród zimowy).
5) Ustalono, że przedłużenie umowy dzierżawy terenu przy ul. Jaśminowej (część działki nr 2744 o pow. 710 m2) może nastąpić po jego uporządkowaniu.
6) Zdecydowano, że Wydział SOKS przeanalizuje temat możliwości pozyskania środków na zajęcia nauczania języka kaszubskiego oraz skutki finansowe utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 3.
7) Przyjęto informację o rozpoczęciu procedury przetargowej (rozpoznanie cenowe) na wyłonienie wykonawcy na wyrównanie posadowienia kontenerów oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwsztormowego kontenerów dla ratowników usytuowanych na plaży wschodniej (zgodnie z wytycznymi Urzędu Morskiego). Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października.
8) Podjęto decyzję o przygotowaniu plakatów informujących mieszkańców, że z dniem  8 września 2017r. obowiązują nowe nazwy ulic wprowadzone uchwałami Rady Miasta Ustka z dnia 27 lipca br. I tak:
- ulica Dąbrowszczaków będzie nosić nazwę Legionów,
- ul. Zubrzyckiego - ul. Koszarowa,
- ul. Janka Krasickiego – ul. Ignacego Krasickiego,
- ul. Walki Młodych – ul. Przylesie,
- ul. 20 lecia PRL – ul.Bałtycka,
- ul. 9 Marca (odcinek od ul. Kopernika) – ul. Pogodna,
- ul. 9 Marca (odcinek od ul. Krótkiej) – ul. Spokojna.
Plakaty zostaną przekazane spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości celem wywieszenia na klatkach schodowych oraz będą zamieszczone na miejskich słupach ogłoszeniowych.
9) Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.
Ponadto informuję:
  1. 14 i 15 sierpnia br. odbyły się Dożynki Rybne, połączone z oficjalnymi obchodami Święta Miasta oraz Święta Wojska Polskiego. Impreza nawiązywała do rybackich tradycji kurortu i podkreślała morski charakter Ustki. Dla wszystkich turystów i mieszkańców przygotowano moc atrakcji.
  2. 16 sierpnia 2017 r. swoje setne urodziny obchodziła Pani Janina Pasikowska. Pan Burmistrz Jacek Graczyk uroczyście wręczył dostojnej jubilatce kosz kwiatów. Pani Janina pracowała jako sanitariuszka w szpitalu na Wołyniu. W czasie II wojny światowej służyła w Wojsku Polskim -  posiada stopień porucznika. Brała udział w wyzwoleniu Warszawy. Jest inwalidką wojenną. Za ofiarność i bohaterstwo w walkach frontowych otrzymała wiele odznaczeń bojowych i państwowych.
  3. Miasto Ustka otrzyma dotację od Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 576 679 zł na budowę dwóch budynków z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Darłowskiej. W wyniku inwestycji o wartości ok. 2 mln zł, do grudnia 2018 roku powstanie 18 lokali socjalnych. Jest to kolejne przedsięwzięcie, które otrzymało dotację ze środków BGK. Obecnie trwa już budowa 24 mieszkań socjalnych przy ul. Wiejskiej, która zakończy się we wrześniu 2018 r. Koszt tej inwestycji to ok. 2,4 mln zł, w tym 25% stanowi bezzwrotne wsparcie BGK. Dzięki tym inwestycjom rodziny oczekujące na lokal socjalny będą mogły w przyszłym roku przeprowadzić się do nowych mieszkań.
  4. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Ustce 1,5 mln zł dofinansowania  na realizację projektu „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Ustce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach zadania przebudowany zostanie istniejący stadion na pełnowymiarowy przy ul. Sportowej, certyfikowany stadion lekkoatletyczny. Roboty obejmą: budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę urządzeń lekkoatletycznych  takich jak: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce. Na stadionie zainstalowane zostanie nowoczesne oświetlenie LED. Inwestycja realizowana będzie w okresie od listopada 2017r. do  czerwca 2018 r. Stadion lekkoatletyczny w Ustce będzie jedynym tego typu obiektem w powiecie słupskim, pozwalającym na rozgrywanie zawodów lekkoatletycznych rangi ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej. Stadion będzie pełnił też funkcję treningową dla wszystkich klubów lekkoatletycznych z terenu powiatu słupskiego jak i powiatów ościennych, w tym również dla miejscowego LKS „JANTAR” Ustka. Całkowita wartość zadania wynosi 4 ,5 mln zł, w tym wkład własny 3 mln zł, a wysokość dofinansowania 1,5 mln zł.
  5. W wyniku wspólnej inicjatywy LKS Jantar Ustka oraz OSiR w sobotę (02.09 br.) odbył się FESTIWAL RZUTÓW, w którym wzięły udział cztery najlepsze oszczepniczki Polski: Klaudia Maruszewska - Mistrzyni Świata Juniorów (57.59),
    Marcelina Witek –  Akademicka Mistrzyni Świata (63.31), Kamila Zdybał -medalistka Mistrzostw Polski 2017 oraz Marta Kąkol, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w 2017 roku (54.28).
  6. Od dnia 04 września 2017r. wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Darłowska-Westerlpatte. Zmiany w ruchu są elementem prac prowadzonych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przez firmę STRABAG Sp. z o.o. w ramach robót budowlanych "ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZECE SŁUPIA W M. USTKA". Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie na wjeździe w ul. Westerplatte z ruchem wahadłowym, obowiązującym od skrzyżowania z ul. Darłowską.   Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały do drugiej połowy października br.,z możliwością przedłużenia. Organizacja ruchu na nowo wybudowanym moście pozostaje bez zmian.
  7. 9 września br. odbyła się w naszym mieście impreza sportowa propagująca zdrowy styl życia. Mowa oczywiście o Duathlon Energy Ustka 2017. Jest to połączenie biegu        i jazdy na rowerze. Każdy uczestnik miał do pokonania jako pierwszy, dłuższy dystans biegowy, następnie przesiadał się na rower, a udział w imprezie kończył się pokonaniem krótszej trasy biegowej.
  8. Wprowadzono nowatorskie rozwiązanie, które polega na wprowadzeniu w sąsiedztwie szkół dodatkowego poziomego oznakowania przejść dla pieszych napisami o treści: PATRZ W PRAWO/ PATRZ W LEWO. Napisy te umieszczone są w strefie chodnika sąsiadującej z przejściem dla pieszych i znajdują się w ciągu ulicy Wróblewskiego, przy SP nr 2 i 3.
 
W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:
1) zmian w budżecie miasta na 2017r. (wprowadzenie dotacji, przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale),
2) udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednostką budżetową pn. Żłobek Miejski                  w Ustce oraz dokonywania czynności prawnych związanych z jego działalnością,
3) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Insp. w Wydz. IKiOŚ),
4) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Z-ca Naczelnika Wydz. GP),
5)  zm. Zarządzenia Nr 0151/SOiG/166/009 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Ustka (zmiana dot. § 4 dot. wykazu zdarzeń odbierających pracownikowi przyznanie nagrody),
6) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Insp. w Wydz. GN),
7) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego  własność Gminy Miasta Ustka, położonego  w  Ustce przy ul. Narutowicza (przyłącze),
8) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego  własność Gminy Miasta Ustka - działka nr 50/9, położonego w  Ustce przy ul.Chopina (dojście do nieruchomości),
9) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  terenu  stanowiącego  własność Gminy Miasta Ustka, położonego  w  Ustce przy  Placu Dąbrowskiego (kiosk z prasą),
10) miany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.GN.152.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0151/GN/226/2005 z dnia 9 sierpnia 2005r.w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Miejskiej Ustka (dot. nieruchomości przy ul. Wczasowej 19 i 21),
11) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (insp. W Wydz. SOKS),
12)  zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.42.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka,
13) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Naczelnik Wydz. PR),
14)  powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce,
15)  udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednostką budżetową pn. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ustce,
16) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (w Przedszkolu Miejskim Nr 3),
17) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (w Gimnazjum),
18) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (w Szkole Podstawowej Nr 1),
19)  ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta 2017r. (w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”),
20)  zmiany zarządzenia nr 0050.GN.161.2012 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 16 sierpnia 2012r.  w sprawie  wysokości podstawowych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych,
21)   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r.,
22)   przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.,
23)   zmiany Zarządzenia Nr 0050.IKIOŚ.102.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
24)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025,
25)   powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych – ulic: Nadmorskiej, Perłowej i Pomorskiej do historycznej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
26)  określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej    uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
27)  przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (infrastruktura oświetleniowa),
28) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (insp.GN – II nabór),
29) przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz organizacjami pozarządowymi na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
30) powołania składu osobowego Komisji opiniującej wnioski o Nagrody Burmistrza Miasta Ustka w 2017r. dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Ustka,
31) wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenie ceny i zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (zbycie na rzecz najemcy lokalu m. przy ul. Kopernika 13),
32) wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (I przetarg),
33) wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenie ceny i zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (zbycie na rzecz najemcy lokalu m. przy ul. Sprzymierzeńców 16A),
34) wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Czerwonych Kosynierów 10A w Ustce, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka, 
35) wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenie ceny i zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (zbycie na rzecz najemcy lokalu m. przy ul. Słowiańskiej 37A), 
36) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (insp. Wydz. PR).
 
Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www.ustka.pl, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola

 


Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij