Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.


I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 29 czerwca 2017 r.

Informuję,  że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

1)      Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw dotyczących porządku i czystości w mieście, koordynowanych przez Straż Miejską.

2)      Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. wzajemnej zamiany mieszkań, zasiedlenia lokali socjalnych, realizacji wyroków eksmisyjnych).

3)      Negatywnie rozpatrzono wniosek Agencji Wydawniczo-Reklamowej, dotyczący wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta, wzorem roku ubiegłego, 6 słupów reklamowych (pojemników do selektywnego  odbioru odpadów – szkło, plastik).

4)      Ustalono, że banery reklamujące nieodpłatny parking przy ul. Słupskiej zostaną wywieszone, jak tylko zakończone zostaną prace rozbiórkowe i przygotowana nawierzchnia,  natomiast banery reklamujące parking przy ul. Rybackiej mogą być wywieszone niezwłocznie.

5)      Negatywnie rozpatrzono wniosek dotyczący zamontowania na lampach ulicznych modułów z kolcami – antyptak.

6)      W związku z powziętą informacją dotyczącą przesunięcia wschodniej granicy Poligonu, co wiąże się m.in. z testowaniem hałubic/armat 155mm, zdecydowano o wystosowaniu pisma do Komendanta Poligonu, w którym wyrażone zostanie zaniepokojenie i prośba o przedstawienie informacji, na temat oddziaływania planowanej inwestycji na sąsiednie tereny.

7)      Analizowano możliwość realizacji uwag zgłoszonych przez radnych na ostatniej sesji Rady Miasta.

8)      Nie wyrażono zgody na wydzierżawienie terenu o pow. 2 m2 położonego przy ul. Kosynierów, bezpośrednio przyległego do budynku przy ul. Marynarki Polskiej 69 z  przeznaczeniem na punkt handlowy – sprzedaż bursztynu.

9)      Zdecydowano, że teren o pow. 4 m2 przy ul. Darłowskiej (sąsiedztwie Lidla) pod punkt sprzedaży warzyw i owoców, zostaniemy wydzierżawiony w drodze przetargu.

10)   Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wydzierżawienie terenu przy ul. 9 Marca, na okres sezonu letniego, pod indywidualne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

11)  Z uwagi na funkcję w planie negatywnie rozpatrzono wniosek o zbycie na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 1804, 1805 i 1806 części działki nr 2565 położonej przy ul. Krokusowej o łącznej pow. 800m2.

12)  Negatywnie rozpatrzono wniosek Agencji Reklamowo-Doradczej w sprawie lokalizacji mobilnych słupów ogłoszeniowych.

13)  Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.

W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:

1)       udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednoosobowo jednostką budżetową Gminy Miasta Ustka pn. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce oraz dokonywania czynności prawnych związanych z jego działalnością,

2)       wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego (lokal mieszkalny nr 8A o powierzchni użytkowej 54,55 m2 przy ul. Słupskiej; nabycie nieruchomości związane jest z planowaną budową lokalnego węzła integracyjnego),

3)       przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gmina Miasto Ustka – część działki nr 1563/3, położonego w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej (teren o pow. 16 m2 z przeznaczeniem na indywidualne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej),

4)       przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Ustka (przedmiotem konsultacji jest zebranie od uczestników propozycji, a następnie wybór nowych nazw dla obecnych ulic: Dąbrowszczaków, Franka Zubrzyckiego, Janka Krasickiego, Walki Młodych, 20 Lecia PRL, 9-go Marca),

5)       zmian w budżecie miasta na 2017r. (wprowadzenie dotacji, przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale),

6)       powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka”,

7)       powołania zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany nazw ulic położonych w mieście Ustka,

8)       powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2017 roku ”,

9)       powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu fotograficznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustka, na wykonanie fotografii na okładkę zeszytu zawierającego „Kalendarz Ekologiczny”  

10)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025,

11)   powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce,

12)   zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka (zbycie działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 39i – łączna powierzchnia 35 m2 oraz ul.Grunwaldzkiej 39h – łaczna powierzchnia 131m2),

13)   udzielenia pełnomocnictwa pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020,

14)   wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie na poprawę nieruchomości gruntowej o pow. 78m2 przy ul. Marynarki Polskiej 73A,

15)   wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszkalny przy Placu Wolności 8 – zbycie na rzecz najemcy),

16)   wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego 4 – zbycie na rzecz najemcy),

17)   przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Ustka,

18)   zmiany Zarządzenia Nr 0151/SOiG/166/2009 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Ustka.

            Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www.ustka.pl, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola, Wydział Promocji i Komunikacji Społęcznej

 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij