Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przedstawiamy Państwu kolejną informację o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.


I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 23 lutego 2017 r.

Informuję Szanownych Radnych, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:
1)      W pierwszym punkcie każdego posiedzenia kierownictwa omawiane były aktualne sprawy dotyczące porządku i czystości w mieście.
2)      Na posiedzeniach rozpatrywano również sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. wzajemnej zamiany mieszkań, zasiedlenia lokali socjalnych, przekwalifikowania lokalu).
3)      Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji uzgodniono lokalizację 10 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta, na okres 3 miesięcy (do 30.09.2017r.).
4)      Przyjęto informację od Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. wyników badań wody morskiej (dobre – wschodnia strona; bardzo dobre – zachodnia).
5)      Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji wyrażono zgodę na użyczenie lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 5 z przeznaczeniem na zakwaterowanie ratowników w sezonie letnim. Lokal zostanie wyremontowany przez wnioskodawcę na własny koszt.
6)      W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem realizacji interaktywnego placu zabaw planowanego do dofinansowania w ramach Słowińskiej Grupy Rybackiej zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji (ankieta oraz spotkanie) na temat:
     - wybór legendy będącej tematem przewodnim (Wdowa i syrena - legenda o Syrence      
       lub Dzielny Mistral),
     - wybór lokalizacji (w lasku przy ul. Azaliowej lub w parku przy kinie).
     W wyniku przeprowadzonej ankiety wygrała  legenda Wdowa i syrena oraz      
     lokalizacja placu w parku przy kinie.
7)      Zdecydowano o konieczności zakupu foto-pułapek, które pozwolą skutecznie stwierdzić, kto podrzuca śmieci w mieście.
8)      Postanowiono o wystąpieniu do Wójta Gminy Ustka z prośbą o utworzenie wiaty przystankowej przy Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach.
9)       Ustalono, że rozpoczęte zostaną prace nad harmonogramem przeglądu miasta pod kątem przygotowania do sezonu letniego.
10)   Ustalono, że na odrębnym spotkaniu omówione zostaną sprawy dotyczące gospodarki śmieciowej.
11)  Zdecydowano o przystąpieniu Ustki do udziału w konkursie „Nestle Porusza Polskę: porusz swoją okolicę 2017” , którego nagrodą dla gminy jest zewnętrzna siłownia o wartości 16 759,00 zł.
12)  Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją prowadzonych inwestycji.
Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:
1)       powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi oznakowania pionowego – Ustka 2017 rok”:,
2)       wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ustka oraz Regulaminu prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Ustka,
3)       przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022”,
4)       zmian w budżecie miasta na 2017r. (wprowadzenie dotacji, przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale),
5)       powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych samorządu w 2017 roku,
6)       powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
7)       powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (insp. w Wydz. SOKS),
8)       zmiany zarządzenia nr 0050.GN.251.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 21 listopada  2016r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu o pow. 1100 m2 stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka część działki  nr 1560/113 , położonego w Ustce przy  ul. Westerplatte,
9)       niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4),
10)   zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in. organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji „e”, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających przestrzenią publiczną zlokalizowaną przy budynkach mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „e” do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla działań 6.2.2 i 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020,
11)   powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce”,
12)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości                  stanowiącej  własność Gminy Miasta Ustka -  część działki nr 410/1, położonej w  Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 81,
13)   powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Bieżące remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2017 roku”,
14)   wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ustka ( lokal przy ul. Sprzymierzeńców 45/1),
15)   powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania interaktywnego placu zabaw o tematyce morskiej na terenie miasta Ustka”,
16)   powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Dyrektor Zakładu Infrastruktury Miejskiej w Ustce),
17)   udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Bogumile Lenard – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce (w związku z realizacją projektu „Rozwińmy żagle sznas ….”),
18)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenów,                   stanowiących własność Gminy Miasta Ustka położonych w Ustce pomiędzy ulicami: Darłowską i Jaśminową (grunt o łącznej pow. 1000m2 z przeznaczeniem na cele uprawowe),
19)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu,                   stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka położonego w Ustce przy ul. Polnej (grunt o łącznej pow. 889 m2 i 765m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-uprawowe).
            Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www.ustka.pl, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

                                                                                              Burmistrz Miasta Ustka

                                                                                                                                          Jacek  Graczyk


Opr. Ewa Fliszkiewicz - Brola

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij