3.3 °C   5 km/h     NW
1021.7 hPa
  

2011-05-09
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

          p.o. Naczelnik Wydziału: Renata Kromrych
          ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Ustka 76 - 270
          tel. 59 8154328
          adres e-mail: rkromrych@um.ustka.pl


 
Zakres działania
Imię i nazwisko 
Nr pokoju 
Nr telefonu
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (z wyjątkiem: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk, schronisk młodzieżowych i pól biwakowych), imprezy masowe, zezwolenia na zbiórki publiczne Renata Kromrych116 59 8154328
KadryMałgorzata Banasik11759 8154309
Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychGenowefa Janus105 59 8154302
Rejestracja zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Renata Kromrych10559 8154302
Biuro Obsługi InteresantówAgnieszka Kaszuba 10459 8154300
Mariola Biernat59 8154303
Dowody osobisteElżbieta Podoba102
59 8154307
Ewidencja Ludności Małgorzata Zabłocka102
59 8154308
SekretariatBogumiła Jakubowska200
59 8154304
Prowadzenie rejestru skarg i wniosków Ewa Fliszkiewicz-Brola205
59 8154305
Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych urzęduMałgorzata Bogusz05
59 8154301


Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych należy:

1) prowadzenie Biura Obsługi Interesantów (BOI), którego zadaniem jest pierwszy kontakt interesantów
z Urzędem,
2) prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych,
3) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
4) wydawanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych organizowanych na terenie Miasta,
5) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
6) prowadzenie rejestrów aktów prawnych Burmistrza,
7) obsługa przyjęć interesantów i przekazywanie rozstrzygnięć Burmistrza w tym zakresie właściwym wydziałom,
8) prowadzenie spraw ewidencji działalności gospodarczej w zakresie przewidzianym ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
9) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
11) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
13) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu,
14) przygotowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „SOA".