8.4 °C   23.4 km/h     E
1020.1 hPa
 

Na skróty

 KALENDARZ IMPREZ
 FORUM
 WAŻNE KOMUNIKATY

 Bip

 Rejestry i ewidencje
 Monitor Polski
 i Dziennik Ustaw i inne
 Działki na sprzedaż
 Zamówienia publiczne
 Dokumenty strategiczne
 Miasta Ustka
 Stawki podatków i opłat
 lokalnych
 Kamery online
 Wirtualny Spacer
 Hotspot
 Wzory dokumentów
 do pobrania
 Mapy miasta
 Dwumiasto
 MOPS
 Komunikaty w BIP


   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   Informacje

  

 

  
Na bieżąco

Sto lat!

Setną rocznicę urodzin obchodziła pani Antonina Marczak z Ustki. Były wspomnienia i kosz kwiatów od władz kurortu.

- Przeżyłam wojnę o chlebie i wodzie, teraz to my mamy luksus - śmieje się jubilatka. 
Pani Rozalia pochodzi z Polesia. Urodziła czworo dzieci, doczekała się dziewięciorga wnucząt. - A ile mam już prawnucząt, to już nie pamiętam - zachodzi w głowę. 
Ustczanka, mimo sędziwego wieku, jest osobą niezwykle pogodną, dowcipną i skorą do wspomnień.  Telewizji nie ogląda, bo boli ją od niej głowa. - Słucham natomiast dużo radia - nie kryje ustczanka.
Z okazji jubileuszu burmistrz Ustki Jan Olech i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Teresa Świeboda wręczyli pani Rozalii kosz pełen kwiatów i pozłacany zegarek. - Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Papież Jan Paweł II w „Liście do ludzi w podeszłym wieku" pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni się czuć żywą częścią społeczeństwa" – napisali w liście gratulacyjnym samorządowcy. 
 
Jacek Cegła
Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej  
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych dotacjami unijnymi
Słowińska Grupa Rybacka organizuje spotkanie dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek publicznych, podczas których prowadzący opowiedzą o możliwościach i zasadach uzyskania dotacji na przedsięwzięcia polegające m.in. na rozpoczęciu lub poszerzeniu działalności gospodarczej, różnicowaniu działalności rybackiej, budowie infrastruktury turystycznej, rewitalizacji miejscowości, organizacji kół zainteresowań i imprez promocyjnych oraz ochronie środowiska.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2014r., o godz. 13:00, w Urzędzie Miasta Ustka w Ustce (ul. Wyszyńskiego 3).
Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr: 59 8 144 459 lub na adres: e.laskowska@sgr.org.pl do dnia 22 kwietnia br. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń spotkanie zostanie odwołane.
Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Biura SGR:
- Mateusz Mączyński: m.maczynski@sgr.org.pl, tel.: 59 8 144 459,
- Ewelina Laskowska: e.laskowska@sgr.org.pl, tel. 59 8 144 459.


INFORMACJA - składanie wniosków do MPZP
Informujemy mieszkańców, że do dnia 30 kwietnia 2014r. można składać wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A".
»» Pełna treść obwieszczenia


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu Zintegrowane planowanie rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem
Miasto Słupsk jako Lider Projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Zintegrowane planowanie rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem
Szkolenie organizowane jest w ramach partnerskiego projektu pt.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 (PO PT).
Projekt realizowany jest w partnerstwie Miasta Słupsk jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu: Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica i Gmina Dębnica Kaszubska.
W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę i prowadzących działalność na obszarze gmin objętych projektem.

»» Więcej informacji i zapisyBezpłatne porady prawne dla mieszkańców

W związku z realizacją projektu „Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim”, zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich w tzw. punkcie mobilnym w mieście Ustka. Najbliższe porady  dla mieszkańców naszego miasta odbędą się 16 kwietnia, 23 kwietnia oraz  30 kwietnia 2014r. w godz. 14.45 do 17.45; w Bibliotece Miejskiej w Ustce, ul. Kopernika 22.
Rejestracja pod numerem tel. 59 307 00 20 (od poniedziałku do czwartku).

 »» Pełna treść komunikatu
Wykaz kąpielisk na 2014
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka ws. wykazu kąpielisk na rok 2014


Powszechna akcja odszczurzania na terenie miasta Ustka
Zawiadamia się mieszkańców miasta Ustka o ustaleniu terminu powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka w dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2014 roku

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Ustka


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. Programu Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2020.


Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Ustce w 2014r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ustka do wzięcia udziału w zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się:
- 3 marca 2014 r. (poniedziałek)
- 2 czerwca 2014r. (poniedziałek)
- 1 września 2014r. (poniedziałek)
- 1 grudnia 2014r. (poniedziałek)

Odpady przestrzenne, tj. stare meble, materace, dywany itp. przedmioty, mieszkańcy domków jednorodzinnych w dniu zbiórki powinni wystawiać przed swoje posesje. Mieszkańcy budynków wielolokalowych powinni je wystawiać przy osiedlowych altanach śmietnikowych. 

Więcej informacji
Ocena jakości wody
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w mieście Ustka.

Pełna treść komunikiatu
Harmonogram wywozu odpadów na terenie Miasta Ustka
Uprzejmie informujemy, że odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ustka odbierane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 - tel. (59) 814 48 11.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów znajdziesz tutaj lub na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: www.zgkustka.pl
UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia 2014 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie w roku poprzednim oraz do uiszczenia na rachunek gminy w każdym roku objętym zezwoleniem opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2014 roku, podane terminy są ostateczne i nieprzywracalne.

Więcej informacji 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Miasta Ustka na lata 2013-2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentów Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2020


Informacja o numerze alarmowym 112
Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku Jerzy JANIAK informuje, że z dniem 09.12.2013 r. połączenia na numer alarmowy 112 z obszarów miasta Słupska i powiatów słupskiego, bytowskiego, kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego będą przekierowane do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, niezależnie czy osoba dzwoniąca dokonuje połączenia z telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
Od ww. dnia osoby dzwoniące na numer alarmowy 112 będą przekierowywane (zasadne wdzwonienia - zagrożenia zdrowia, życia lub mienia) do służb dziedzinowych - Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego. Operator numeru alarmowego przekierowując rozmówcę czeka do nawiązania połączenia z dysponentem służb. W sytuacjach dotyczących innych wdzwonień tzw. pozostałych spraw (np. porządku publicznego, infrastruktury krytycznej) przekierowania będą wykonywane do poszczególnych powiatowych (miejskich) straży i służb (Straż Miejska, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego).
Wykaz numerów alarmowych


UWAGA MIESZKAŃCY! Zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi !!!
W związku z przyjętą przez Radę Miasta Ustka zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty powstałymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami gromadzonymi nieselektywnie.

Od 1 stycznia 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób nieselektywny (odpady niesegregowane) wynosić będzie 5,00 zł od każdego metra sześciennego zużytej na nieruchomości wody.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych lub częściowo zamieszkałych proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi najpóźniej do 3 stycznia 2014 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny pozostaje bez zmian – czyli 2,50 zł od każdego zużytego na terenie nieruchomości metra sześciennego wody.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż przyjęta przez Radę Miasta Ustka zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka od 1 stycznia 2014 r. daje właścicielom nieruchomości prowadzącym gospodarstwo domowe w budynkach jednorodzinnych możliwość selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w workach foliowych, w które będzie można się zaopatrzyć u przedsiębiorcy, świadczącego na rzecz Gminy Miasto Ustka usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.      

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 8154386.
Informacja o składaniu deklaracji dot. opłat za śmieci na terenie nieruchomości zamieszkałych
Informujemy, iż w myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości zamieszkałe w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą proszeni są o rozwiązanie do 30 czerwca 2013 roku dotychczasowych indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej posesji. JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK, DO KTÓREGO TRAFIAJĄ ODPADY BIODEGRADOWALNE (np. skoszona trawa, suche liście itp.), TO JEJ WŁASCICIEL MOŻE OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY WSKAZYWANEJ PRZEZ GŁÓWNY WODOMIERZ ODLICZYĆ ILOŚĆ WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ, KTÓRĄ WSKAZUJE OGRODOWY PODLICZNIK.
    Wobec nowych regulacji prawnych w tym zakresie prawo własności odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przechodzi na Gminę Miasto Ustka, w związku z czym wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych proszeni są o złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz deklaracji otrzymać można w Biurze Obsługi Interesanta usteckiego ratusza lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Ustka (www.ustka.pl). Szczegółowe informacje nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych oraz sposób wypełnienia deklaracji znajdą Państwo w „PRZEWODNIKU WŁAŚCICELA NIERUCHOMOŚCI”.  
    Poniżej znajdą Państwo formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oświadczenie, uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz „PRZEWODNIK WŁAŚCICELA NIERUCHOMOŚCI”.

PRZYPOMINAMY, ŻE NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZACZNIE FUNKCJONOWAĆ OD 1 LIPCA 2013 r.

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

2. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Przewodnik właściciela nieruchomości

4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Oświadczenie

6. Nowy system gospodarki odpadami

7. Segregacja odpadów

8. Jak segregować odpady

9. Dla dociekliwych

10. Wyjaśnienie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kontakt tel.: 59 8154386
Informacje dla organizacji pozarządowych
Informacje dla organizacji pozarządowych znajdują się w BIP-ie, w zakładce INNE - Organizacje pozarządowe:

http://bip.um.ustka.pl/#Z2V0Q29udGVudCg4NzUp Kamery onlineTereny inwestycyjne Ustki
     
      Informacji nt. oferty gospodarczej miasta
      Ustka udziela Alicja Cybulska (tel. 59 8154335)
      oraz Jarosław Teodorowicz (tel. 59 8154341)Co? Gdzie? Kiedy?


3128
zdjęć!

Gra Bryzga Rosowa
ZAPROSZENIA
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji w Polityka prywatności