2.7 °C   15.8 km/h     SSW
1021.2 hPa
 

Na skróty

 KALENDARZ IMPREZ
 FORUM
 WAŻNE KOMUNIKATY

 Bip

 Rejestry i ewidencje
 Monitor Polski
 i Dziennik Ustaw i inne
 Działki na sprzedaż
 Zamówienia publiczne
 Dokumenty strategiczne
 Miasta Ustka
 Stawki podatków i opłat
 lokalnych
 Kamery online
 Wirtualny Spacer
 Hotspot
 Wzory dokumentów
 do pobrania
 Mapy miasta
 Dwumiasto
 MOPS
 Komunikaty w BIP


   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   


Informacje

  

 

  
Na bieżąco

Podyskutujmy o sezonie
 
Burmistrz Miasta Ustka Jan Olech zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte spotkanie poświęcone podsumowaniu tegorocznego sezonu letniego.
 
Spotkanie odbędzie się 28 października (wtorek) o godz. 18 w sali nr 102 Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3. 
Serdecznie zapraszamy  UWAGA - tablice zasłużonych dla Ustki

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 4.09.2014 roku Kapituła Wyróżnień i Odznaczeń zaproponowała, aby osoby zasłużone dla Ustki wyróżnić poprzez wykonanie tablic pamiątkowych. Miejsca ich lokalizacji zostały przygotowane w 6. wariantach, które przedstawiamy poniżej i poddajemy konsultacji społecznej. Jednocześnie zamieszczamy wizerunki tablic umieszczonych już w innych miastach zarówno polskich, jak i zagranicznych.
 Akceptację formy i lokalizacji prosimy składać w tut. urzędzie w wersji papierowej w terminie do 31 stycznia 2015 roku.

»» Zobacz: Tablice-propozycje
Konkurs Słowińskiej Grupy Rybackiej

Słowińska Grupa Rybacka serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz gry, który rozpatrywany będzie w trzech kategoriach:
1.    scenariusz do tradycyjnej gry planszowej
2.    scenariusz do gry planszowej wielkopłaszczyznowej (tzw. plenerowej)
3.    scenariusz do gry terenowej na obszarze zamkniętym (teren Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce)
Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych opracowań scenariusza ww. gier opartego na szeroko pojętym rybołówstwie, od tradycji po współczesność osadzonym na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Wraz ze scenariuszem dołączyć należy opis wyglądu planszy, charakterystyki obszaru, bądź też innych niezbędnych akcesoriów dopełniających charakter proponowanej gry. Prace na konkurs wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia składać można do dnia 28 listopada 2014 roku w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej (osobiście), bądź też pocztą/kurierem na adres: Słowińska Grupa Rybacka, ul. Marynarki Polskiej 30, 76-270 Ustka (decyduje data wpływu do Biura SGR). Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie oraz dopisek „Konkurs”.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda prawnych opiekunów
Akcja przewonienia gazu

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 14-17 października 2014r. na terenie miasta Ustka akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2014", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

»» Pełna treść komunikatu
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

W związku z realizacją projektu „Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim”, zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich w tzw. punkcie mobilnym w mieście Ustka. Najbliższe porady  dla mieszkańców naszego miasta odbędą się 8, 15, 22, 29 października 2014r. w godz. 14.45 do 17.45; w Bibliotece Miejskiej w Ustce, ul. Kopernika 22.
Rejestracja pod numerem tel. 59 307 00 20 (od poniedziałku do czwartku).

 »» Pełna treść komunikatu
Karta Dużej Rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci mogą składać wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej do zniżek m.in. w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji publicznej. Programem objęte są rodziny z minimum trojgiem dzieci, bez względu na wysokość dochodu. Wnioski oraz wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2.


Harmonogram wywozu odpadów w okresie letnim na terenie Miasta Ustka
Uprzejmie informujemy, że odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ustka odbierane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 - tel. (59) 814 48 11.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w okresie letnim (lipiec - sierpień) znajdziesz tutaj

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów znajdziesz tutaj lub na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: www.zgkustka.pl

Dodatkowo na okres próbny jest dostępna aplikacja mobilna Kiedy Wywóz, pozwalająca na bieżąco za pomocą telefonu śledzić harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Ustka.


Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - przydatne informacje
1 lipca 2011 roku, po rozpatrzeniu stanowiska Senatu RP, przyjęta została przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).
Zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób zupełnie odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Znowelizowana ustawa przewiduje przejęcie prawa własności odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz odpowiedzialności za nie przez samorządy szczebla niższego.
Nowymi regulacjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są obligatoryjnie właściciele nieruchomości zamieszkałych, czyli: właściciele domków jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
kamienicznicy.
Jednym słowem w pierwszej fazie nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku zostaną objęte nieruchomości stale zamieszkiwane przez mieszkańców.
Kolejnym etapem – o ile Rada Miasta Ustka tak zdecyduje – będzie przejęcie w 2015 roku prawa własności odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, takie jak: szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, szpitale, zakłady produkcyjne, sklepy, lokale gastronomiczne, itp.
Innymi słowy nieruchomością niezamieszkałą nazwać można nieruchomość, na której nie zamieszkują stali mieszkańcy oraz które nie są przystosowane do stałego pobytu lokatorów.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych - dopóki Rada Miasta Ustka nie postanowi o objęciu również ich nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, podejmując stosowną uchwałę – będą zawierać indywidualne umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (0-59)815 43 86

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Przewodnik właściciela nieruchomości
4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. Oświadczenie
6. Nowy system gospodarki odpadami
7. Segregacja odpadów
8. Jak segregować odpady
9. Dla dociekliwych
10. Wyjaśnienie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTerminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Ustce w 2014r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ustka do wzięcia udziału w zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się:
- 3 marca 2014 r. (poniedziałek)
- 2 czerwca 2014r. (poniedziałek)
- 1 września 2014r. (poniedziałek)
- 1 grudnia 2014r. (poniedziałek)

Odpady przestrzenne, tj. stare meble, materace, dywany itp. przedmioty, mieszkańcy domków jednorodzinnych w dniu zbiórki powinni wystawiać przed swoje posesje. Mieszkańcy budynków wielolokalowych powinni je wystawiać przy osiedlowych altanach śmietnikowych. 

Więcej informacji
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, w sprawie wyłożenia przynęt (szczepień ochronnych) przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących (dzikich) ze szczególnym uwzględnieniem lisów, w dniach 27.09.2014r. - 30.09.2014r. na terenie województwa pomorskiego.

»» Pełna treść komunikatu
Komunikat dla hodowców świń

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wystąpienia
pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terytorium Polski oraz
materiały informacyjne dla hodowców, producentów świń, myśliwych i leśników.

Co to jest afrykański pomór świń

Jak pobierać i przesyłać materiał do badań
Informacja dla hodowców zwierząt

 

Powiatowy lekarz weterynarii w Słupsku informuje:

Treść komunikatu w załączniku: 
Kamery onlineTereny inwestycyjne Ustki
     
      Informacji nt. oferty gospodarczej miasta
      Ustka udziela Alicja Cybulska (tel. 59 8154335)
      oraz Jarosław Teodorowicz (tel. 59 8154341)Co? Gdzie? Kiedy?

3621
zdjęć!

ZAPROSZENIA
   
   
   
   
   
   
   
Gra Bryzga Rosowa

Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji w Polityka prywatności