18.6 °C   8.6 km/h     NNE
1011.8 hPa
 

Na skróty

 KALENDARZ IMPREZ
 FORUM
 WAŻNE KOMUNIKATY

 Bip

 Rejestry i ewidencje
 Monitor Polski
 i Dziennik Ustaw i inne
 Działki na sprzedaż
 Zamówienia publiczne
 Dokumenty strategiczne
 Miasta Ustka
 Stawki podatków i opłat
 lokalnych
 Kamery online
 Wirtualny Spacer
 Hotspot
 Wzory dokumentów
 do pobrania
 Mapy miasta
 Dwumiasto
 MOPS
 Komunikaty w BIP


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   


Informacje

  

 

  
Na bieżąco

Kino na leżakach

Serdecznie zapraszamy w dniu dzisiejszym na seans filmowy pod ratuszem (ul. Wyszyńskiego 3), odbywający się w ramach letniej trasy KINA NA LEŻAKACH. Wyświetlimy polską produkcję pt. "Śniadanie do łóżka".

Komedię w 2010 r. wyreżyserował Krzysztof Lang. "Śniadanie do łóżka" to komedia romantyczna: zdolny, choć pechowy kucharz Piotr (Tomasz Karolak) ku swemu zaskoczeniu trafia na okładkę poczytnego magazynu i z dnia na dzień zostaje celebrytą. Sesja zdjęciowa przynosi mu sławę i... miłość. Czy kulinarny geniusz okaże się również wirtuozem sztuki kochania?

Seans rozpoczyna się o 20.30, liczba miejsc siedzących ograniczona.

Magdalena Matusiak

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Aktywizacja osób niepełnosprawnych

       Dnia 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 09.00 w sali nr 101 w siedzibie  Urzędu  Miasta w Ustce odbędzie się spotkanie informacyjne  dla osób niepracujących niepełnosprawnych nt. projektu  ,,Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych'' prowadzone przez Wielkopolski Instytut Przedsiębiorczości i Edukacji.
  Organizatorem spotkania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce – serdecznie zapraszamy.

 
Zaproszenie na konsultacje

Miasto Ustka wraz z Partnerami, tj. Powiatem Słupskim, Miastem Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zapraszają na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Terminy spotkań w Ustce:
- 18.08.2014, godz. 14.00, Urząd Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, sala 101-kosnultacje dotyczące diagnozy obszaru funkcjonalnego,
- 29.08.2014, godz. 14.00, Urząd Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, sala 101-konsultacje dotyczące opracowania Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego.


»» Pełna treść komunikatu
Realizacja projektu ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”

Informujemy, że w ramach projektu pn. ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, którego Miasto Ustka jest Partnerem, prowadzone są obecnie prace badawczo – analityczne dotyczące opracowania diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. W tym celu Wrocławski Instytut Badawczy IPC na zlecenie Miasta Słupska przeprowadzi wśród mieszkańców Słupska i gmin sąsiednich badania ankietowe.

 »» Pełna treść komunikatu

 »» Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.mofslupsk.pl

 »» Formularz ankiety
Sezonowa oferta przewozowa na trasie Słupsk - Ustka
Uprzejmie informujemy, że w okresie sezonu turystycznego od dnia 28 czerwca do 31 sierpnia "Przewozy Regionalne" Oddział Pomorski w Gdyni uruchamia 10 pociągów regionalnych  ze  Słupska do Ustki oraz 10 pociągów z Ustki do Słupska.
Przewozy Regionalne proponują atrakcyjne ceny biletów wg oferty „Połączenie w dobrej cenie” na odcinku Słupsk - Ustka.
Cena biletu jednorazowego  dla osób nieposiadających uprawnień do ulgi ustawowej to 4,00 zł, dla młodzieży szkolnej 2,52 zł., a dla studentów 1,96 zł.

Rozkład jazdy


Wyniki badania czystości wody

Ustka Wschód - sprawozdanie z dnia 06.08.2014r.

Ustka Zachód - sprawozdanie z dnia 23.07.2014r.

Sprawozdanie z badania:

Ustka-wchód (1)

Ustka-wchód (2)

Ustka-zachód (3)

Ustka-zachód (4)
Podsumowanie I półrocza 2014r. w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Z wynikiem 20 nowych zezwoleń zamknięto pierwsze półrocze 2014r., w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na środkowym Pomorzu powstanie blisko 420 nowych miejsc pracy, a firmy zainwestują 765 mln zł.
-„Zmieniające się zasady pomocy publicznej zmobilizowały i zdopingowały inwestorów do przeanalizowania swoich planów inwestycyjnych na najbliższe lata. Zaowocowało to pozytywnymi decyzjami o przystąpieniu do realizacji kolejnych inwestycji. Potwierdza się tym samym przekonanie, że warto inwestować w Polsce w specjalnych strefach ekonomicznych” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes PARR S.A., szef Słupskiej SSE.

»» Pełna treść komunikatu
Możliwość bezpłatnego korzystania z testera alkoholu w Komisariacie Policji
Gmina Miasto Ustka informuje, że w Komisariacie Policji w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 13, w poczekalni, zamontowano i funkcjonuje tester alkoholu AlcoPen – Medical przeznaczony do samokontroli kierowców. Sprzęt został zakupiony w ramach akcji „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę ”. Badanie jest bezpłatne i nie przyczyni się do podejmowania czynności karnych. Zapraszamy do korzystania z tego urządzenia.

Więcej informacji
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

W związku z realizacją projektu „Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim”, zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich w tzw. punkcie mobilnym w mieście Ustka. Najbliższe porady  dla mieszkańców naszego miasta odbędą się 13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia 2014r. w godz. 14.45 do 17.45; w Bibliotece Miejskiej w Ustce, ul. Kopernika 22.
Rejestracja pod numerem tel. 59 307 00 20 (od poniedziałku do czwartku).

 »» Pełna treść komunikatu
Karta Dużej Rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci mogą składać wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej do zniżek m.in. w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji publicznej. Programem objęte są rodziny z minimum trojgiem dzieci, bez względu na wysokość dochodu. Wnioski oraz wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2.


Harmonogram wywozu odpadów w okresie letnim na terenie Miasta Ustka
Uprzejmie informujemy, że odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ustka odbierane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 - tel. (59) 814 48 11.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w okresie letnim (lipiec - sierpień) znajdziesz tutaj

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów znajdziesz tutaj lub na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: www.zgkustka.pl

Dodatkowo na okres próbny jest dostępna aplikacja mobilna Kiedy Wywóz, pozwalająca na bieżąco za pomocą telefonu śledzić harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Ustka.


VI Europejski Tydzień Sportu

Jak co roku Miasto Ustka przystąpiło do organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu i Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014. Zapraszamy do udziału w organizowanych zawodach.

Wykaz imprez w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu

Sprawozdanie z działań w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu
Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Ustce w 2014r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ustka do wzięcia udziału w zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się:
- 3 marca 2014 r. (poniedziałek)
- 2 czerwca 2014r. (poniedziałek)
- 1 września 2014r. (poniedziałek)
- 1 grudnia 2014r. (poniedziałek)

Odpady przestrzenne, tj. stare meble, materace, dywany itp. przedmioty, mieszkańcy domków jednorodzinnych w dniu zbiórki powinni wystawiać przed swoje posesje. Mieszkańcy budynków wielolokalowych powinni je wystawiać przy osiedlowych altanach śmietnikowych. 

Więcej informacji
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - przydatne informacje
1 lipca 2011 roku, po rozpatrzeniu stanowiska Senatu RP, przyjęta została przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).
Zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób zupełnie odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Znowelizowana ustawa przewiduje przejęcie prawa własności odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz odpowiedzialności za nie przez samorządy szczebla niższego.
Nowymi regulacjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są obligatoryjnie właściciele nieruchomości zamieszkałych, czyli: właściciele domków jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
kamienicznicy.
Jednym słowem w pierwszej fazie nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku zostaną objęte nieruchomości stale zamieszkiwane przez mieszkańców.
Kolejnym etapem – o ile Rada Miasta Ustka tak zdecyduje – będzie przejęcie w 2015 roku prawa własności odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, takie jak: szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, szpitale, zakłady produkcyjne, sklepy, lokale gastronomiczne, itp.
Innymi słowy nieruchomością niezamieszkałą nazwać można nieruchomość, na której nie zamieszkują stali mieszkańcy oraz które nie są przystosowane do stałego pobytu lokatorów.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych - dopóki Rada Miasta Ustka nie postanowi o objęciu również ich nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, podejmując stosowną uchwałę – będą zawierać indywidualne umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (0-59)815 43 86

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Przewodnik właściciela nieruchomości
4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. Oświadczenie
6. Nowy system gospodarki odpadami
7. Segregacja odpadów
8. Jak segregować odpady
9. Dla dociekliwych
10. Wyjaśnienie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiKomunikat dla hodowców świń

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wystąpienia
pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terytorium Polski oraz
materiały informacyjne dla hodowców, producentów świń, myśliwych i leśników.

Co to jest afrykański pomór świń

Jak pobierać i przesyłać materiał do badań
Kamery onlineTereny inwestycyjne Ustki
     
      Informacji nt. oferty gospodarczej miasta
      Ustka udziela Alicja Cybulska (tel. 59 8154335)
      oraz Jarosław Teodorowicz (tel. 59 8154341)Co? Gdzie? Kiedy?

3526
zdjęć!

ZAPROSZENIA
   
   
   
   
   
   
   
   
Gra Bryzga Rosowa

Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji w Polityka prywatności